• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

Sąd Najwyższy. Rozprawa ws kryterium -służby na rzecz państwa totalitarnego- w dniu 19.02.2020

Warszawa, 19.02.2020.

Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów postanowił przekazać zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego.

"W dniu 19 luty 2020 r. godz. 12.00 przed Sądem Najwyższym odbyła się rozprawa sygn. akt III UZP 11/19 ws. pytań SA w Białymstoku dot. kryterium służby na rzecz państwa totalitarnego. Sąd Najwyższy postanowił przekazać zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego."

 

Sąd Najwyższy – Rozprawa 19 lutego 2020 roku, sala G godz. 12.00

http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia_prawne.aspx?Izba=Pracy III UZP 11/19  Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Skład 3 sędziów. Data wpływu: 19 grudnia 2019 r.

1) Czy kryterium "pełnienia służby na rzecz totalitarnego państwa" określone w art. 13 b ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 288 z późn. zm.) wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2270) zostaje spełnione w przypadku formalnej przynależności do służb w wymienionych w tym przepisie cywilnych i wojskowych instytucji i formacji w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., potwierdzonej stosowną informacją Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wydaną w trybie art. 13 a ust. 1 ustawy, czy też kryterium to powinno być oceniane na podstawie indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka służących reżimowi komunistycznemu?

2) w przypadku uznania, że kryterium formalnej przynależności do służb w wymienionych w tym przepisie cywilnych i wojskowych instytucji i formacji od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. jest wystarczające do przyjęcia spełnienia przesłanki z art. 13 b. ust. 1 ustawy, to czy skutkuje ponownym obniżeniem świadczenia emerytalnego wobec funkcjonariusza organów bezpieczeństwa publicznego państwa, któremu w 2009 roku obniżono świadczenie emerytalne na podstawie art. 15 b w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 z późn. zm.)?

Uwaga! Serdecznie prosimy wszystkich zainteresowanych o liczny udział w rozprawie

Informacje o dojeździe. Adres: Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa, mapa dojazdu: http://www.sn.pl/informacjepraktyczne/SitePages/Adres_i_mapa_dojazdu.aspx


Rzeczpospolita. Sędzia pyta kiedy Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie ws. dezubekizacji

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty