• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

Statut Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 8.12.2011 zatwierdzony został Statut Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

tekst jednolity uchwalony przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 16.08.2011 r.

Wydarzenia

Aktualności | Strona Główna

Ogłoszenia i Komunikaty