• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

Odlicz 1 procent podatku dochodowego na rzecz SEiRP 2019

Odlicz 1 procent podatku dochodowego na rzecz SEiRP (KRS 0000043188)

Fundacja Wsparcia Policjantów przy NSZZ Policjantów KSP rekomenduje nową formę udzielania świadczeń zdrowotnych

Fundacja Wsparcia Policjantów działająca przy NSZZ Policjantów Komendy Stołecznej Policji, zawarła umowa z Firmą LUX MED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz osób wskazanych przez Fundację, w ramach grupowego ubezpieczenia zdrowotnego

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty