• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Mapa


Mapa

Kontakt

Fundacja Wsparcia Policjantów przy NSZZ Policjantów KSP rekomenduje nową formę udzielania świadczeń zdrowotnych

Strona Głowna


Witamy


Strefa chroniona
 

Rejestr Uchwał ZG

Aktualności

Informacje prawne


Statut Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych


Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym


Archiwum
 

Podstawowe przepisy prawne dotyczące emerytów i rencistów policyjnych
 

Obniżona emerytura za okres urlopu wychowawczego
 

Renty rodzinne. Wzory wniosków
 

Wznowienie postępowania w sprawie o ustalenie świadczenia emerytalnego
 

Uchwała SN z dnia 15.10.2015 czy służba w łączności była służbą w organach bezpieczeństwa
 

Pozytywny wyrok Sądu Apelacyjnego
 

Odsetki od Dyrektora ZER MSW
 

Skarga kasacyjna
 

Skarga na przewlekłość postępowania
 

"Mapa drogowa". Wzory pism procesowych"

USTAWA REPRESYJNA


Ustawa z dnia 16.12.2016


Wzory odwołań od decyzji ZER


Procedury i porady (FSSM RP)


Kancelarie prawne rekomendowane do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistówKancelarie prawne rekomendowane przez FSSM RP do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistówKancelarie prawne rekomendowane przez ZG SEiRP do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistów

 

Kancelaria Radcy Prawnego Dawid Sokołowski, Warszawa


Kancelarie prawne oferujące gotowość do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistówKancelaria Adwokacka Anna Świątkiewicz, Kancelaria Radcy Prawnego Barbary Świątkiewicz, Warszawa


Opinie prawne zamówione przez FSSM RP


Czynności przygotowawcze przed wystąpieniem z odwołaniem


Sprawy w Trybunale Konstytucyjnym. Pytanie prawne SO w Warszawie dot. renty rodzinnej


Uzupełnienie do pytania prawnego SO w Warszawie z 27.05.2019 do TK


Apel FSSM RP

Komunikaty ZW w Warszawie


Elektroniczny Rejestr UchwałRejestr Uchwał Zarządu Głównego (2014 - 2018), uchwał NZD 2017, 2018, uchwał KZD 2018


Deklaracja członkowska - formularz


Wzór wniosku o nadanie odznaki, wyróżnienia


Wzór wniosku do KGP o przyznanie pomocy socjalnej


Ważne strony www

Kultura


Premiera książki Grażyny Biskupskiej „Skorpion z wydziału terroru”


"Oni w społeczności" - Kazimierz Otłowski

KontaktInformacje prawne

Komunikaty ZW w Warszawie

Opinie i polemiki

Kultura

Kontakt

Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Wrzesień 2019


Biuletyn Informacyjny. Wydania archiwalne

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 113

19-20.09.2019. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów

Raport FSSM RP

Pakt dla mundurowych

RPO dołącza do walki o ekwiwalent

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop po wyroku TK

Medialny Punkt Kontaktowy pokrzywdzonych byłych funkcjonariuszy

Zawiadomienie o przestępstwie w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie

Ponowny apel o zgłaszanie terminów rozpraw

Komunikat Prezesa Zarządu Głównego w sprawie opłat abonamentowych RTV

Wydarzenia

Aktualności | Strona Główna

Ogłoszenia i Komunikaty