• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Mapa


Mapa

Kontakt

Odlicz 1 procent podatku dochodowego na rzecz SEiRP 2019

Fundacja Wsparcia Policjantów przy NSZZ Policjantów KSP rekomenduje nową formę udzielania świadczeń zdrowotnych

Strona Głowna


Witamy


Strefa chroniona
 

Rejestr Uchwał ZG, Zjazdu Delegatów 2019
 

Rejestr Uchwał ZG, Zjazdów Delegatów 2014 - 2018

Aktualności

Informacje prawne


Statut SEiRP. Tekst jednolity po zmianach z 20.09.2019


Ustawa obowiązująca o zaopatrzeniu emerytalnym


Archiwum
 

Podstawowe przepisy prawne dotyczące emerytów i rencistów policyjnych
 

Obniżona emerytura za okres urlopu wychowawczego
 

Renty rodzinne. Wzory wniosków
 

Wznowienie postępowania w sprawie o ustalenie świadczenia emerytalnego
 

Uchwała SN z dnia 15.10.2015 czy służba w łączności była służbą w organach bezpieczeństwa
 

Pozytywny wyrok Sądu Apelacyjnego
 

Odsetki od Dyrektora ZER MSW
 

Skarga kasacyjna
 

Skarga na przewlekłość postępowania
 

"Mapa drogowa". Wzory pism procesowych"

USTAWA REPRESYJNA


Ustawa z dnia 16.12.2016


Wzory odwołań od decyzji ZER


Procedury i porady (FSSM RP)


Kancelarie prawne rekomendowane do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistów



Kancelarie prawne rekomendowane przez FSSM RP do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistów



Kancelarie prawne rekomendowane przez ZG SEiRP do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistów

 

Kancelaria Radcy Prawnego Dawid Sokołowski, Warszawa


Kancelarie prawne oferujące gotowość do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistów



Kancelaria Adwokacka Anna Świątkiewicz, Kancelaria Radcy Prawnego Barbary Świątkiewicz, Warszawa


Opinie prawne zamówione przez FSSM RP


Czynności przygotowawcze przed wystąpieniem z odwołaniem


Sprawy w Trybunale Konstytucyjnym. Pytanie prawne SO w Warszawie dot. renty rodzinnej


Uzupełnienie do pytania prawnego SO w Warszawie z 27.05.2019 do TK


Apel FSSM RP


Sąd Najwyższy. Rozprawa ws kryterium -służby na rzecz państwa totalitarnego- w dniu 19.02.2020
 

Rzeczpospolita. Sędzia pyta kiedy Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie ws. dezubekizacji

Komunikaty ZW w Warszawie


Elektroniczny Rejestr Uchwał



Rejestr Uchwał Zarządu Głównego (2014 - 2019), uchwał Zjazdu Delegatów 2017 - 2019


Komisja OPP



Uchwała ZG w/s Komisji d/s OPP



Regulamin Działania Komisji



Wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej, przyjęty 25.06.2019


Deklaracja członkowska - formularz


Wzór wniosku o nadanie odznaki, wyróżnienia


Wzór wniosku do KGP o przyznanie pomocy socjalnej


Ważne strony www

Kultura


Premiera książki Grażyny Biskupskiej „Skorpion z wydziału terroru”


"Oni w społeczności" - Kazimierz Otłowski

Kontakt



Informacje prawne

Komunikaty ZW w Warszawie

Opinie i polemiki

Kultura

Kontakt

Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Luty 2020


Biuletyn Informacyjny. Wydania archiwalne

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 117

19-20.09.2019. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów

14.11.2019. Koło nr 7

Statut SEiRP. Tekst jednolity po zmianach z 20.09.2019

Raport FSSM RP

Informacja Biura Zarządu Głównego SEiRP

List od posła A. Rozenka

17.03.2020. Rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym

Rocznica 16.12.2016

7.12.2019. Toruń. Konferencja "Solidarni z Represjonowanymi"

Kolejne korzystne wyroki Sądów Okręgowych

Koniec sądowej bezczynności

udział w procesie lustracyjnym członka Stowarzyszenia

Pakt dla mundurowych

Świadczenie uzupełniające dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji

RPO dołącza do walki o ekwiwalent

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop po wyroku TK

Medialny Punkt Kontaktowy pokrzywdzonych byłych funkcjonariuszy

Zawiadomienie o przestępstwie w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie

Ponowny apel o zgłaszanie terminów rozpraw

Komunikat Prezesa Zarządu Głównego w sprawie opłat abonamentowych RTV

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty