• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

Fundacja Wsparcia Policjantów przy NSZZ Policjantów KSP rekomenduje nową formę udzielania świadczeń zdrowotnych

Fundacja Wsparcia Policjantów działająca przy NSZZ Policjantów Komendy Stołecznej Policji, zawarła umowa z Firmą LUX MED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz osób wskazanych przez Fundację, w ramach grupowego ubezpieczenia zdrowotnego

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty