• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

Statut SEiRP. Tekst jednolity po zmianach z 20.09.2019

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 16.10.2019 o wpisie zmiany do KRS zatwierdzony został Statut Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

tekst jednolity uchwalony przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 20.09.2019 r.

Tekst StatutuTekst Postanowienia Sądu

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty