• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

List Jubileuszowy Prezesa Zarządu Głównego

16.07.2020. List Jubileuszowy Prezesa Zarządu Głównego (tekst listu - w pliku Word)

 

Koleżanki i Koledzy, Członkowie Stowarzyszenia, Sympatycy,

Drodzy Emeryci i Renciści wraz z Rodzinami, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych ma 30 lat!

Mjr w st. spocz. Adam Chatliński i skupiona wokół niego grupa inicjatywna w Szczecinie sprawili, że Stowarzyszenie powstało, a inni ludzie dobrej woli podjęli trud pracy na rzecz i dla dobra naszego środowiska. Wielu z nich nie ma już wśród nas i szczególnie teraz, w rocznicę naszego istnienia – wracamy do nich myślą. Od nich właśnie przejęliśmy wspólnotę, którą założyli, a my przekażemy ją naszym następcom.

Dzień 16 lipca 1990 r., w którym sąd zarejestrował  Stowarzyszenie to symboliczna data naszego powstania. Tamten czas był trudny z uwagi na przemiany ustrojowe w Państwie, które odcisnęły się nie tylko na losach wielu naszych rodzin ale i na naszej drodze zawodowej – rodząc nadzieję ale i obawy o przyszłość.

Niestety, okres minionych 30 lat nie złagodził tych obaw, gdyż dwukrotnie sięgnięto po emerytury i renty - wypracowane, często z narażeniem zdrowia i życia. Pozostali z nas, którym świadczeń nie odebrano nie pozostają obojętni na los dotkniętych ubóstwem. Nasze Stowarzyszenie skupia obecnie ponad 20 tysięcy członków. W Statucie zapisaliśmy, że będziemy dbać o członków Stowarzyszenia i integrować nasze środowisko – i to robimy. Nie zawsze jest to łatwe, gdyż my sami, jako emeryci i renciści często potrzebujemy opieki – to jednak wiemy, że już choćby sama świadomość przynależności do Stowarzyszenia daje poczucie wspólnoty, a spotkania z koleżankami i kolegami to czasem więcej niż najlepszy lek.

Koleżanki i Koledzy, Przyjaciele, wiele i wielu z nas, bezinteresownie poświęca własny czas, na rzecz innych. Nie zawsze przychodzi nam działać w przyjaznym środowisku, proszę jednak nie ustawajmy, bo nie ma nic ważniejszego niż pomoc drugiemu człowiekowi i nigdy nie traćmy tego celu z pola widzenia.

Dziękuję wszystkim, którzy ciężko pracują w ramach naszych struktur, dziękuję za bezinteresowność, cierpliwość, za to że nie dajecie się zniechęcić i bronicie naszego dobrego imienia.

Życzę nam wszystkim długich lat w zdrowiu, pokrzywdzonym życzę doczekania sprawiedliwego rozstrzygnięcia   ich   spraw.

Jeszcze będzie przepięknie!

                         Antoni Duda

Warszawa, 16 lipca 2020 roku

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty