• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

Raport FSSM RP

Szanowni Państwo,

Zarząd Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnienie na swoich stronach internetowych i portalach społecznościowych raportu opracowanego w Zespole Prawnym FSSM RP „O SKUTKACH SPOŁECZNO-PRAWNYCH USTAWY Z 16 GRUDNIA 2016 ROKU, ZWANEJ II USTAWĄ REPRESYJNĄ, CZYLI O REPRESJACH RZĄDU PIS WOBEC EMERYTOWANYCH FUNKCJONARIUSZY POLICJI, SŁUŻB OCHRONY PAŃSTWA,BOR,STRAŻY GRANICZNEJ I SŁUŻBY WIĘZIENNEJ SŁUŻĄCYCH W PRL ORAZ PO 1990 ROKU W III-EJ RP". Pozostajemy w nadziei, że nasza prośba o umożliwienie zapoznania się z raportem szerszemu gronu odbiorców spotka się z Państwa aprobatą. W załączeniu przesyłamy link https://www.youtube.com/watch?v=VllzDGzFO1g do materiału filmowego: „Listy Śmierci" - reż. Andrzeja Dziedzica, który obrazuje stale rosnące tragiczne skutki wprowadzonej „ustawy represyjnej" – do wykorzystania i udostępniania.

Z poważaniem

Zdzisław Czarnecki, Prezydent FSSM RP

(Raport FSSM RP. Warszawa 5.09.2019)

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty