• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

Wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej, przyjęty 25.06.2019

Wzór wniosku o  przyznanie  pomocy finansowej  ze środków  pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych, zmieniony i przyjęty 25.06.2019 - poniżej:

(tekst wzoru wniosku w formacie: PDF - statyczny, Word - interaktywny)

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty