• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

Kultura


Premiera książki Grażyny Biskupskiej „Skorpion z wydziału terroru”

Premiera książki Grażyny Biskupskiej „Skorpion z wydziału terroru”

W dniu 25 listopada 2015 roku w klubie „Hybrydy” przy ul. Złotej w Warszawie miała miejsce premiera książki „Skorpion z wydziału terroru”. Jej autorka, Grażyna Biskupska prawie ćwierć wieku była warszawską policjantką...

...policyjna akcja w Magdalence zatrzymania dwóch bardzo groźnych przestępców przeprowadzona przez antyterrorystów zamiast oczekiwanego splendoru przyniosła jej pasmo udręki...

Książka zawiera nie tylko opis kariery mł. insp. Grażyny Biskupskiej, ale także wprowadza czytelnika w atmosferę warszawskiego świata przestępczego, z którym autorka spotykała się nie tylko w służbie, ale i poza nią. Mimo wielu wcześniejszych osiągnięć po Magdalence tylko niewielu ją wspierało /m.in. Lech Kaczyński, Władysław Stasiak, Ludwik Dorn, Michał Otrębski, Paweł Wojtunik, Ryszard Śiewierski/...

Zdzisław Bartula   


"Oni w społeczności" - Kazimierz Otłowski

"Oni w społeczności" - Kazimierz Otłowski, b. Dyrektor Biura Dochodzeniowo-Śledczego KGP

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty