• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

Kontakt

Biuro Zarządu Oddziału Stołecznego w Warszawie

Komenda Główna Policji, ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa, tel: 22/60-156-65, 72-156-65,  okrasac@gmail.comzos.biuro@seirp.pl, www: https://www.warszawa.seirp.pl

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarząd Oddziału Stołecznego w Warszawie, ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa (wejście do budynku od ul. Magazynowej). Biuro Zarządu mieści się w pokoju 117, I piętro, czynne w poniedziałek, wtorek, czwartek, w godz. 10.00-13.00, nr tel. 22 601 56 65. Emeryci MSW i KGP mogą złożyć tu wniosek na: 1. zapomogę finansową, 2. dopłatę do pogrzebu (wyłącznie na współmałżonka), 3. dopłatę za wczasy (za 14 dni pobytu). Druk wniosku dostępny w zakładce „Informacje Biura ZG” i na stronie Zarządu Oddziału Stołecznego SEiRP w zakładce "Komunikaty ZOS w Warszawie", (Fundusz socjalny emerytów i rencistów Policji).  

 

Dokumenty konieczne do złożenia poszczególnych wniosków:

Ad 1.(zapomoga) - ostatnia waloryzacja emerytury swojej i małżonka, zaświadczenie lekarskie, orzeczenie komisji, rachunki za opłaty miesięczne (wniosek na miejscu)
Ad 2.(pogrzeb) - ostatnia waloryzacja emerytury osoby uprawnionej, akt zgonu, wniosek - druk można wypełnić na miejscu
Ad.3.(za wczasy) - ostatnia waloryzacja emerytury swojej i małżonka, faktura na której musi być nazwisko, okres pobytu i miejsce pobytu (wniosek na miejscu)
Powyższe wnioski można również składać w pokoju 31, na parterze (wejście od ul. Samochodowej) - nr tel. 22 601 34 58

Dodatkowo, w Biurze ZOS SEiRP można uzyskać legitymację na zniżkę PKP (37 %) - to jest dla wszystkich emerytów mundurowych i cywilnych. Do tego należy  przedstawić ostatnią waloryzację emerytury policyjnej albo ZUS. Opłata za legitymację wynosi: - członkowie Stowarzyszenia - 2 zł, - pozostali - 3 zł.
Emeryci Policyjni z KSP wnioski mogą składać w siedzibie przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie (stare wejście do Komendy od strony korony), czynne w poniedziałek, środa, piątek w godz. 10.00-13.00. Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie: 477 236 208, 477 236 948, Druk wniosku dostępny w zakładce "Informacje Biura ZG" i na stronie Zarządu Oddziału Stołecznego SEiRP 
w zakładce "Komunikaty ZOS w Warszawie", (Fundusz socjalny emerytów i rencistów Policji).  

 

Wykaz telefonów i adresów e-mail członków Zarządu Oddziału Stołecznego

Nr koła Imię i nazwisko Funkcja Nr telefonu Adres e-mail
5 Wacław Ułanowski członek 602-589-391 brak
6 Bolesław Punda członek 621-27-91 brak
11 Urszula Siedlecka członek 601-322-346 grzegorz.siedlecki@interia.pl
17 Mirosława Kubiak członek 604-157-191 brak
18 Bogdan Dobrowolski członek. 505-868-247 eb_dobrowolscy@o2.pl
21 Anna Ernst członek 606-210-711 anna.ernst@wp.pl
28 Paweł Chudzicki skarbnik 601-380-653 pawel.chudzicki@wp.pl
28 Marian Stankiewicz Wicepr. 602-158-320 brak
33 Zdzisław Czarnecki członek 795-891-800 zdzislawczarnecki@wp.pl 
33 Wioletta Grzelakowska członek 608-354-673 waaag@op.pl
35  Jolanta Domańska-Paluszak Sekretarz 606-902-432 jolantadomanska@wp.pl
36 Jerzy Skrycki Wicepr. 607-322-410 jerzy.skrycki@gmail.com
36 Czesław Okrasa Prezes 602-555-445 okrasac@gmail.com
37 Marek Szczypkowski członek 606-418-370 szczypkowski.m@gmail.com
41 Stanisław Kraszewski członek 504-746-764 stkraszewski@poczta.onet.pl
45 Waldemar  Rawo członek 693-333-935 mariarawo@gmail.com

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty