• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

IX Stołeczne Zebranie Delegatów SEiRP w Warszawie

Obrady IX Stołecznego Zebrania Delegatów SEiRP w Warszawie

1. Komunikat. W dniu 20 czerwca 2022r. odbyło się IX Stołeczne Zebranie Delegatów SEiRP w Warszawie, prowadzone przez kol. Bolesław Pundę. Miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.

Po wnikliwej dyskusji przyjęło sprawozdania ustępującej Stołecznej Komisji Rewizyjnej i ustępującego Zarządu Oddziału Stołecznego. Udzieliło Zarządowi absolutorium.

Dokonało wyboru Czesława Okrasy na funkcję prezesa ZOS oraz Prezydium ZOS w składzie kol. kol.: Chudzicki Paweł, Czarnecki Zdzisław, Dobrowolski Bogdan, Domańska – Paluszak Jolanta, Punda Bolesław, Skrycki Jerzy, Stankiewicz Marian. Ponadto Zebranie podjęło dwie uchwały w sprawie wniosków zgłoszonych przez delegatów oraz w sprawie programu na kolejną kadencję.

2. Końcowy Protokół z obrad IX SZD SEiRP. Warszawa 20 czerwca 2022 r. (pobierz dokument - plik PDF)

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty