• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

Obniżona emerytura za okres urlopu wychowawczego

1. Wzór wniosku w sprawie obniżenia świadczeń emerytalnych za okres korzystania z urlopu wychowawczego policzonego według wskaźnika 0,7% podstawy za każdy rok służby.

2. Wzór odwołania do Sądu Okręgowego w Warszawie na odmowną decyzję dyrektora ZER MSW. Treść odwołania należy dostosować do własnej sytuacji. Część uzasadnienia można
odrzucić lub też dodać.

Wzory dokumentów opracował:  Wacław Benecki, Bydgoszcz. 2.12.2013 rok

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty