• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

Zawieszenia członkostwa w FSSM RP

Pismo Prezesa ZG SEiRP z 17 lipca 2020 roku do Zarządu FSSM RP w sprawie zawieszenia członkostwa (tekst pisma - plik PDF)

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty