• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

Kancelaria Adwokacka Anna Świątkiewicz, Kancelaria Radcy Prawnego Barbary Świątkiewicz, Warszawa

Warszawa dnia 24 kwietnia 2017 r.

Kancelaria Adwokacka
Anna Świątkiewicz 

Ul. Biała 4
00-895 Warszawa

Kancelaria Radcy Prawnego
Barbary Świątkiewicz

Ul. Bernardyńska 4/ 24
02-904 Warszawa

                                                                              Szanowni Państwo,

Jesteśmy  zainteresowane rozpoczęciem współpracy z Państwem, której celem będzie zapewnienie opieki prawnej emerytom policyjnym dotkniętym nowelizacją ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin/t.j. Dz.U.  2016 r., poz. 708 ze zm./.

Z uwagi na doświadczenie jakie nasze Kancelarie zdobyły w latach 2009 – 2014, kiedy to reprezentowałyśmy emerytów w związku ze zmianą w/w  ustawy ustawą o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z dnia 23 stycznia 2009 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 145) –„dalej zmiana ustawy z 2009 r. „, uważamy, iż jest to możliwe jedynie przy zorganizowaniu odpowiedniego zaplecza technicznego. Należałoby zbudować zespół (składający się zarówno z prawników jaki i obsługi biurowej) przeznaczony tylko i wyłącznie do tego celu. Pamiętajmy, iż materia jest trudna, wymagająca specyficznej wiedzy i jednocześnie bardzo delikatna. Musimy również zwrócić uwagę na ludzką stronę problemu. Nasi klienci borykali się z problemami życiowymi, a my jako prawnicy nie umiemy im pomóc w rozwiązaniu problemów czysto psychologicznych. Poprzednim razem starałyśmy się każdemu pomóc, przeprowadziłyśmy setki rozmów zarówno osobiście jak przez telefon, które wykraczały poza zakres naszych kompetencji i możliwości. Mamy tylko nadzieję, że były to rozmowy pomocne. W związku z tym należałoby do takiego zespołu dołączyć specjalistę z zakresu psychologii.

Jesteśmy gotowe na zorganizowanie takiej obsługi, jednakże to wiążę się niestety z kosztami. Zdajemy sobie sprawę, iż nasi klienci nie mają środków aby pokryć te koszty z własnej kieszeni. My nie mamy możliwości działać pro publico bono. Poprzednim razem w dużej mierze nasza działalność miała taki charakter. Proponujemy zatem aby osoby zainteresowane współpracą z nami, zorganizować w jakiś sposób i poszukać jakiejś formy wsparcia finansowego, które dawałoby gwarancję obsługi na najwyższym poziomie.

W naszej opinii najlepszym rozwiązaniem zawarcie umowy opartej o zasady ryczałtu miesięcznego z konkretną grupą osób. Wysokość ryczałtu od osoby przy grupie 30 osób wynosiłby 120 zł + VAT, przy grupie 50 osób byłaby to opłata 110 zł VAT, a przy grupie 70 osób 100 zł + VAT. Opłaty byłyby wnoszone przez cały czas postępowania – aż do zakończenia czynności w sprawie. Zasadą jest, iż grupa zbiera pieniądze i wpłaca jednorazowo na konto kancelarii. Po Państwa stronie jest zatem organizacja wpłaty. Szczegóły zasad współpracy byłyby oczywiście do uzgodnienia. 

Z naszej strony oferujemy obsługę prawną na najwyższym poziomie podpartą latami doświadczenia w służbach mundurowych oraz niekonwencjonalnymi metodami rozwiązywania spraw. Dr Radca Prawny Barbara Świątkiewicz była wieloletnim radcą prawnym w Komendzie Głównej Policji z zakresu spraw kadrowych, wielokrotnie stawała przed sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi w sprawach związanych ze stosunkami służbowymi różnych formacji. Adwokat Anna Świątkiewicz - Pałosz zdobywała doświadczenie zarówno jako prawnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – członek Zespołu Pomocy Prawnej Departamentu Prawnego, jak i w sektorze prywatnym jak członek Zespołu Procesowego Kancelarii Wardyński i Wspólnicy. W chwili obecnej współpracuje głównie z przedsiębiorcami zapewniając im obsługę prawną w ramach swojej kancelarii.

Poprzednim razem obsługiwałyśmy w ramach Kancelarii Barbary Świątkiewicz przeszło 500 osób dotkniętych zmianą ustawy z 2009 r. zarówno przed sądami polskimi jaki i międzynarodowymi. W ten sposób zdobyłyśmy zarówno potrzebne doświadczenie i wiedzę dotyczącą dość wąskiej dziedziny jakim są świadczenia emerytalne funkcjonariuszy. W wielu przypadkach należało również sięgać do wiedzy o charakterze historycznej. Z uwagi na fakt, iż adw. Anna Świątkiewicz- Pałosz studiowała prawo w Hiszpanii jaki i ukończyła Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego nie są nam obce procedury postępowania przed trybunałami międzynarodowymi. Przez wiele lat adw. Anna Świątkiewicz – Pałosz była wolontariuszką Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Mamy nadzieję na owocną współpracę. 

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty