• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

USTAWA REPRESYJNA

Aktualne informacje dotyczące zdarzeń wokół ustawy represyjnej znajdują się na stronie www.seirp.pl  w Dziale: "Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną"


Ustawa z dnia 16.12.2016

Tekst ustawy z dnia 16.12.2016. Dz.U. Nr 2270 z 30.12.2016


Odwołania od decyzji ZER MSWiA. Apelacje ZER MSWiA – odpowiedź powoda na apelację – wzory

29.05.2017. Zespół Prawny FSSM przedstawił rekomendowane przez FSSM wzory odwołań do właśwego Sądu Okręgowego od decyzji ZER MSWiA. Na stronie FSSM dostępne są pod linkami:

w wiadomościach: https://fssm.pl/wzory-odwolan-od-decyzji-zer

w zakładce Na skróty/Wzory pism: https://fssm.pl/wzory-pism

w Bibliotece/Wzory pism: https://fssm.pl/wzory-pism1  


Procedury i porady (FSSM RP)


Kancelarie prawne rekomendowane do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistów


Kancelarie prawne oferujące gotowość do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistów


Opinie prawne zamówione przez FSSM RP


Czynności przygotowawcze przed wystąpieniem z odwołaniem

Ogólne wskazówki dotyczące czynności przygotowawczych w zakresie dokumentacji koniecznej do odwołania


Sprawy w Trybunale Konstytucyjnym. Pytanie prawne SO w Warszawie dot. renty rodzinnej

Sprawy w Trybunale Konstytucyjnym. Pytanie prawne SO w Warszawie dot. renty rodzinnej...


Uzupełnienie do pytania prawnego SO w Warszawie z 27.05.2019 do TK

Uzupełnienie dotyczące pytania prawnego Sądu Okręgowego w Warszawie do Trybunału Konstytucyjnego


Apel FSSM RP


Sąd Najwyższy. Rozprawa ws kryterium - służby na rzecz totalitarnego państwa. 16.09.2020

Sąd Najwyższy rozpatrzy zagadnienie prawne w powiększonym składzie w dniu 16.09.2020

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty