• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

Fundusz socjalny emerytów i rencistów Policji

Emeryci MSW i KGP mogą złożyć wniosek na: 1. zapomogę finansową, 2. dopłatę do pogrzebu (wyłącznie na współmałżonka), 3. dopłatę za wczasy (za 14 dni pobytu). Druk wniosku dostępny pod linkiem poniżej                                                                                        (Wniosek o zapomogę KGP - pobierz dokument)

Dokumenty konieczne do złożenia poszczególnych wniosków:

Ad 1.(zapomoga) - ostatnia waloryzacja emerytury swojej i małżonka, zaświadczenie lekarskie, orzeczenie komisji, rachunki za opłaty miesięczne (wniosek na miejscu)

Ad 2.(pogrzeb) - ostatnia waloryzacja emerytury osoby uprawnionej, akt zgonu, wniosek - druk można wypełnić na miejscu

Ad.3.(za wczasy) - ostatnia waloryzacja emerytury swojej i małżonka, faktura na której musi być nazwisko, okres pobytu i miejsce pobytu (wniosek na miejscu)

Powyższe wnioski można również składać w pokoju 31, na parterze (wejście od ul. Samochodowej) - nr tel. 22 601 34 58

Emeryci Policyjni z KSP wnioski mogą składać w siedzibie przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie (stare wejście do Komendy od strony korony), czynne w poniedziałek, środa, piątek w godz. 10.00-13.00. Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie: 477 236 208, 477 236 948. Druk wniosku dostępny w zakładce „Informacje Biura ZG” i na stronie Zarządu Oddziału Stołecznego SEiRP”.

Druk wniosku dostępny pod linkiem poniżej:                                                                              (Wniosek o zapomogę KSP - pobierz dokument)

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty