• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

Deklaracja wstąpienia do partii politycznej PIAST-JMENiŚ

Deklaracja wstąpienia do partii politycznej PIAST - Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata, skrót: PIAST-JMENiŚ (tekst deklaracji)

Dane kontaktowe z partią polityczną PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata: inż. Eugeniusz Maciejewski ul. 3-Maja 2/9, 62-700 Turek, tel. 607-983-870, e-mail: biuro@piast-jmen.pl

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty