• Adres: ul. Domaniewska 36/38
 • 02-672 Warszawa
 • Tel.: 0 22 601 56 65

Rejestr Uchwał Zarządu Głównego (2014 - 2019), uchwał Zjazdu Delegatów 2017 - 2019

Treści poszczególnych uchwał - dostępne po zalogowaniu do strefy chronionej

Uchwały Zarządu Głównego 2014 - 2019 oraz uchwały ZD 2017-2019

 

2014

Uchwała Nr VII/1/2014/ZG z dnia 11.10.2014 r. (Wybór składu Prezydium ZG SEiRP);

Uchwała Nr VII/2/ZG/2014 z dnia 03.12.2014 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 15/2014;

Uchwała nr VII/3/ZG/2014 z dnia 03.12.2014r. w sprawie:  powołania Komisji Organizacyjnej ZG;

Uchwała Nr VII/4/ZG/2014 z dnia 03.12.2014 r. w sprawie: powołania Komisji ds. Organizacji Pożytku Publicznego ZG;

Uchwała Nr VII/5/ZG/2014 z dnia 03.12.2014 r. w sprawie: powołania Komisji Odznaczeń i Ceremoniału ZG;

Uchwała Nr VII/6/ZG/2014 z dnia 03.12.2014 r. w sprawie: powołania Komisji Medialnej ZG;

Uchwała Nr VII/7/ZG/2014 z dnia 03.12.2014 r. w sprawie: powołania Komisji Prawno-Statutowej ZG;

Uchwała Nr VII/8/ZG/2014 z dnia 03.12.2014 r. w sprawie: powołania Komisji Finansów ZG;

Uchwała Nr VII/9/ZG/2014 z dnia 03.12.2014 r. w sprawie: powołania Komisji Kontaktów Zagranicznych ZG;

Uchwała Nr VII/10/ZG/2014 z dnia 03.12.2014 r. w sprawie: powołania Komisji Zdrowia i Wypoczynku ZG;

Uchwała Nr VII/11/ZG/2014 z dnia 03.12.2014 r. w sprawie: przyznania wyróżnień;

Uchwała Nr VII/12/2014/ZG z dnia 03.12.2014 r. w sprawie: wyróżnienia członków Stowarzyszenia.

2015

Uchwała Nr 1/VII/ZG/2015 z dnia 23.04.2015 r. w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok i przeznaczenia wypracowanego zysku; 
Uchwała Nr 2/VII/ZG/2015 z dnia 23.04.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego SEiRP za 2014 rok, jako organizacji pożytku publicznego;
Uchwała Nr 3/VII/ZG/2015 z dnia 23.04.2015 r. w sprawie: przyjęcia budżetu na 2015 rok;
Uchwała Nr 4/VII/ZG/2015 z dnia 23.04.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Decyzji Prezydium ZG;
Uchwała Nr 5/VII/ZG/2015 z dnia 23.04.2015 r. w sprawie: zmian w składzie członków ZG;
Uchwała Nr 6/VII/ZG/2015 z dnia 23.04.2015 r. w sprawie: rozliczania kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych;
Uchwała Nr 7/VII/ZG/2015 z dnia 24.04.2015 r. w sprawie: zmian w składzie Zespołu ds. obchodu 25-lecia SEiRP;
Uchwała Nr 8/VII/ZG/2015 z dnia 24.04.2015 r. w sprawie: dofinansowania Sztandaru dla ZW w Krakowie;
Uchwała Nr 9/VII/ZG/2015 z dnia 24.04.2015 r. w sprawie: nakładu i kosztów wydawania Biuletynu Informacyjnego;
Uchwała Nr 10/VII/ZG/2015 z dnia 24.04.2015 r. w sprawie: zmian w składzie Komisji OPP oraz Regulaminu działania Komisji OPP ZG SEiRP;
Uchwała Nr 11/VII/ZG/2015 z dnia 24.04.2015 r. w sprawie: Komisji Prawno-Statutowej;
Uchwała Nr 12/VII/ZG/2015 z dnia 24.04.2015 r. w sprawie: nadania dożywotnio Tytułu Honorowego Członka Prezydium ZW SEiRP we Wrocławiu z/s w Jeleniej Górze;
Uchwała Nr 13/VII/ZG/2015 z dnia 24.04.2015 r. w sprawie: nadania dożywotnio Tytułu Honorowego Prezesa zarządu Koła SEiRP w Sanoku;
Uchwała Nr 14/VII/ZG/2015 z dnia 24.04.2015 r. w sprawie: przyznania wyróżnień;
Uchwała Nr 15/VII/ZG/2015 z dnia 24.04.2015 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictw;
Uchwała Nr 16/VII/ZG/2015 z dnia 24.04.2015 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictw;
Uchwała Nr 17/VII/ZG/2015 z dnia 24.04.2015 r. w sprawie: rozdania medali XXV-lecia SEiRP;
Uchwała Nr 18/VII/ZG/2015 z dnia 23.04.2015 r. w sprawie: przejazdów członków ZG na posiedzenia ZG SEiRP;
Uchwała Nr 19/VII/ZG/2015 z dnia 24.04.2015 r. w sprawie: podejmowania decyzji i głosowania w systemie elektronicznym + karta do głosowania
Uchwała Nr 20/VII/ZG/2015 z dnia 13.10.2015 r. w sprawie: przyznania wyróżnień;
Uchwała Nr 21/VII/ZG/2015 z dnia 12.10.2015 r. w sprawie: zmian w składzie członków Zarządu Głównego dodatkowo: Uchwały ZG nr 1 - 20 w jednym dokumencie teksty uchwał + załączniki

2016

Uchwała Nr 1/VII/ZG/2016 z dnia 25.04.2016 r. w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok i przeznaczenia wypracowanego zysku;

Uchwała Nr 2/VII/ZG/2016 z dnia 25.04.2016 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego SEiRP za 2015 rok, jako organizacji pożytku publicznego;

Uchwała Nr 3/VII/ZG/2016 z dnia 25.04.2016 r. w sprawie: zmian w składzie członków ZG;

Uchwała Nr 4/VII/ZG/2016 z dnia 25.04.2016 r. w sprawie: podjęcia działalności gospodarczej;

Uchwała Nr 5/VII/ZG/2016 z dnia 26.04.2016 r. w sprawie: przyznania wyróżnień;

Uchwała Nr 6/VII/ZG/2016 z dnia 26.04.2016 r. w sprawie: nadania Tytułu Honorowego Prezesa Zarządu Okręgowego SEiRP w Pile;

Uchwała Nr 7/VII/ZG/2016 z dnia 26.04.2016 r. w sprawie: przyjęcia budżetu na 2016 rok;

Uchwała Nr 8/VII/ZG/2016 z dnia 26.04.2016 r. w sprawie: wyróżnienia korespondentów Biuletynu Informacyjnego;

Uchwała Nr 9/VII/ZG/2016 z dnia 27.07.2016 r. w sprawie: zmian w składzie członków ZG;

Uchwała Nr 10/VII/ZG/2016 z dnia 27.07.2016 r. w sprawie: ustanowienia „Dnia Seniora Policyjnego”;

Uchwała Nr 11/VII/ZG/2016 z dnia 27.07.2016 r. w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Zdrowia i Wypoczynku ZG;

Uchwała Nr 12/VII/ZG/2016 z dnia 27.07.2016 r. w sprawie: patronatu nad Gwardyjskimi Mistrzostwami Polski w Boksie w Busku-Zdroju”;

Uchwała Nr 13/VII/ZG/2016 z dnia 27.07.2016 r. w sprawie: zwiększenia środków finansowych na obsługę prawną SEiRP;

Uchwała Nr 14/VII/ZG/2016 z dnia 10.12.2016 r. w sprawie: przyznania wyróżnień

Uchwała Nr 15/VII/ZG/2016 z dnia 10.12.2016 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu budżetu na 2017 rok;

Uchwała Nr 16/VII/ZG/2016 z dnia 09.12.2016 r. w sprawie: podwyższenia składki członkowskiej dla ZG;

Uchwała Nr 17/VII/ZG/2016 z dnia 10.12.2016 r. w sprawie: podziękowania złożonego dla NSZZ Policjantów;

Uchwała Nr 18/VII/ZG/2016 z dnia 10.12.2016 r. w sprawie: listu gratulacyjnego i deklaracji współpracy NSZZ Policjantów;

Uchwała Nr 19/VII/ZG/2016 z dnia 10.12.2016 r. w sprawie: zakończenia procedowania projektu nowego Statutu przedstawionego przez Zespół Statutowy;

Uchwała Nr 20/VII/ZG/2016 z dnia 10.12.2016 r. w sprawie: ukarania upomnieniem Zofii Krasy, Prezes Zarządu Okręgowego w Koszalinie;

Uchwała Nr 21/VII/ZG/2016 z dnia 10.12.2016 r. w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów.

Uchwały Zarządu Głównego 2017

 1. Uchwała Nr 1/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 23 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Prezydium Zarządu Głównego
 2. Uchwała Nr 2/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 23 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Prezydium Zarządu Głównego
 3. Uchwała Nr 3/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 23 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Prezydium Zarządu Głównego
 4. Uchwała Nr 4/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 23 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Prezydium Zarządu Głównego
 5. Uchwała Nr 5/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie przyznania wyróżnień
 6. Uchwała Nr 6/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 23 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Prezydium Zarządu Głównego
 7. Uchwała Nr 7/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 23 kwietnia 2017 roku w sprawie uzupełnienia składu Prezydium Zarządu Głównego
 8. Uchwała Nr 8/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie rozwiązania komisji problemowych
 9. Uchwała Nr 9/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Zarządu Głównego
 10. Uchwała Nr 10/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Prezydium Zarządu Głównego
 11. Uchwała Nr 11/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w wydawaniu Biuletynu Informacyjnego
 12. Uchwała Nr 12/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie programu ubezpieczeniowego „SEiRP 2016”
 13. Uchwała Nr 13/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie przyznania nagrody pieniężnej
 14. Uchwała Nr 14/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia Prezydium ZG do przeprowadzenia głosowania w trybie elektronicznym
 15. Uchwała Nr 15/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia dla Prezesa ZG do wydawania pełnomocnictw w zakresie reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach przed Sadami powszechnymi
 16. Uchwała Nr 16/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia dla Prezesa ZG do wydawania pełnomocnictw w zakresie reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach przed Sadami powszechnymi
 17. Uchwała Nr 17/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego
 18. Uchwała Nr 18/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie nadania Tytułu Honorowego Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP we Wrocławiu z/s w Jeleniej Górze
 19. Uchwała Nr 19/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie nadania Tytułu Honorowego Prezesa Zarządu Koła SEiRP w Sycowie
 20. Uchwała Nr 20/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie nadania Tytułu Honorowego Prezesa Zarządu Koła SEiRP w Żywcu
 21. Uchwała Nr 21/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok SEiRP
 22. Uchwała Nr 22/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie przeznaczenia zysku SEiRP za 2016 rok
 23. Uchwała Nr 23/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Przewodniczącego Komisji Organizacji Pożytku Publicznego
 24. Uchwała Nr 24/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie nadania Tytułu Honorowego Prezesa Zarządu Koła SEiRP w Opocznie
 25. Uchwała Nr 25/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie przyznania wyróżnień
 26. Uchwała Nr 26/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/VII/ZG/2015 z dnia 23 kwietnia 2015r.
 27. Uchwała Nr 27/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie przyznania dotacji i pomocy finansowej na przedsięwzięcia podejmowane przez struktury terenowe i członków Stowarzyszenia
 28. Uchwała Nr 28/VII/ZG/2017 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Skarbnika Zarządu Głównego

 

UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW SEIRP

 1. Uchwała nr 1/2017 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów SEiRP z dn. 26.01.2017 r. w sprawie: trybu głosowania
 2. Uchwała nr 2/2017 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów SERiRP z dn. 26.01.2017 r. w sprawie: wyboru Prezesa ZG SEiRP
 3. Uchwała nr 3/2017 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów SEiRP z dn. 26.01.2017 r. w sprawie: wyboru członków Prezydium ZG SEiRP
 4. Uchwała nr 4/2017 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów SEiRP z dn. 26.01.2017 r. w sprawie: wyróżnień
 5. Uchwała nr 1-VII-2018 Nadzw. Kr. Zj. Del. z 27 04 2018 ws. zmiany Statutu SEiRP
 6. Uchwała nr 2-VII-2018 Nadzw. Kr. Zj. Del. z 27 04 2018 ws. zmian w Prezydium ZG

Uchwały Zarządu Głównego 2018

 1. Uchwała Nr 1-VII-ZG-2018 z dnia 9.03.2018r. w/s przyznania wyróżnień
 2. Uchwała Nr 2-VII-ZG-2018 z dnia 9.03.2018r. w/s przyznania wyróżnień
 3. Uchwała Nr 3-VII-ZG-2018 z dnia 9.03.2018r. w/s przyznania wyróżnień
 4. Uchwała Nr 4-VII-ZG-2018 z dnia 9.03.2018r. w/s nad. tytułu (Koło 1 w Rzeszowie)
 5. Uchwała Nr 5-VII-ZG-2018 z dnia 9.03.2018r. w/s nad. tytułu (Bydgoszcz Śródm.)
 6. Uchwała Nr 6-VII-ZG-2018 z dnia 9.03.2018r. w/s nad. tytułu (Koło w Nakle)
 7. Uchwała Nr 7-VII-ZG-2018 z dnia 9.03.2018r. w/s nadania tytułu (Koło 11 w Złotoryi)
 8. Uchwała Nr 8-VII-ZG-2018 z dnia 9.03.2018r. w/s zatw. decyzji Prezydium ZG
 9. Uchwała Nr 9-VII-ZG-2018 z dnia 9.03.2018r. w/s zatw. decyzji Prezydium ZG
 10. Uchwała Nr 10-VII-ZG-2018 z dnia 9.03.2018r. w/s uzup. składu Prezydium ZG
 11. Uchwała Nr 11-VII-ZG-2018 z dnia 9.03.2018r. w/s zatw. decyzji Prezydium ZG
 12. Uchwała Nr 12-VII-ZG-2018 z dnia 9.03.2018r. w/s zwołania N.KrajZjazdu Stat. Del.
 13. Uchwała Nr 13-VII-ZG-2018 z dnia 9.03.2018r. w/s przyjęcia pr. porz. obrad NKZSD
 14. Uchwała Nr 14-VII-ZG-2018 z dnia 9.03.2018r. w/s przyjęcia reg. obrad NKZSD
 15. Uchwała Nr 15-VII-ZG-2018 z dnia 9.03.2018r. w/s stanowiska na III Kong. FSSM RP
 16. Uchwała Nr 16-VII-ZG-2018 z dnia 9.03.2018r. w/s ust. pogotowia kasowego
 17. Uchwała nr 17-VII-ZG-2018 z 27.04.2018 ws. rozwiązania umowy brokerskiej
 18. Uchwała nr 18-VII-ZG-2018 z 27 04 2018 ws. upoważnienia do rozw. umowy brok.
 19. Uchwała nr 19-VII-ZG-2018 z 27 04 2018 ws. pokrycia kosztów nagł. zgr. publ. 22.03.
 20. Uchwała nr 20-VII-ZG-2018 z 27 04 2018 ws. założenia lokaty bankowej
 21. Uchwała nr 21-VII-ZG-2018 z 26.06.2018 ws zmian w składzie członków ZG
 22. Uchwała nr 22-VII-ZG-2018 z 26.06 2018 ws przyjęcia spr. finans. za 2017
 23. Uchwała nr 23-VII-ZG-2018 z 26.06.2018 ws przeznaczenia zysku za 2017
 24. Uchwała nr 24-VII-ZG-2018 z 26.06 2018 ws zatw. spr. SEiRP za 2017 rok, jako OPP
 25. Uchwała nr 25-VII-ZG-2018 z 26.06.2018 ws przyjęcia budżetu na 2018 rok
 26. Uchwała nr 26-VII-ZG-2018 z 26.06.2018 ws zatw. decyzji Prez. ZG z 26.06.2018
 27. Uchwała nr 27-VII-ZG-2018 z 26.06.2018 ws wyr. „Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP”
 28. Uchwała nr 28-VII-ZG-2018 z 26.06.2018 ws wyr. „Za zasługi dla SEiRP z dyplomem”
 29. Uchwała nr 29-VII-ZG-2018 z 26.06.2018 ws wyróżnień – dyplomów uznania
 30. Uchwała nr 30-VII-ZG-2018 z 26.06.2018 ws Dyplomu uznania Kołu w Ropczycach
 31. Uchwała nr 31-VII-ZG-2018 z 26.06.2018 ws sztandaru Koła nr 13 w Stargardzie
 32. Uchwała nr 32-VII-ZG-2018 z 26.06.2018 ws zaw. prok., pozw. KDB Brokerzy do Sądu, skargi do KNF
 33. Uchwała nr 33-VII-ZG-2018 z 26.06.2018 ws zwołania Zjazdu Spr.-Wyb. SEiRP
 34. Uchwała nr 34-VII-ZG-2018 z 26.06.2018 ws zaw. do prok. p/ko Dyr. ZER MSWiA
 35. Uchwała nr 35 VII ZG 2018 z 2.10.2018 ws zatw. decyzji Prezydium z 19 09 2018
 36. Uchwała nr 36 VII ZG 2018 z 2 10 2018 ws przyznania wyróżnień
 37. Uchwała nr 37 VII ZG 2018 z 2 10 2018 ws przyznania wyróżnień
 38. Uchwała nr 38 VII ZG 2018 z 2 10 2018 ws przyznania wyróżnień
 39. Uchwała nr 39 VII ZG 2018 z 2 10 2018 ws nadania tytułu honorowego
 40. Uchwała nr 40 VII ZG 2018 z 2 10 2018 ws nadania tytułu honorowego
 41. Uchwała nr 41 VII ZG 2018 z 2 10 2018 ws proj. reg. - zasad wyborczych VIII KZD
 42. Uchwała nr 42 VII ZG 2018 z 2 10 2018 ws upow. Prezesa do umowy z PZU Życie
 43. Uchwała nr 43 VII ZG 2018 z 2 10 2018 ws przyjęcia porządku obrad VIII KZD
 44. Uchwała nr 44 VII ZG 2018 z 25.10.2018 ws wyróżnień
 45. Uchwała nr 45 VII ZG 2018 z 25.10.2018 ws wyróżnień
 46. Uchwała nr 46 VII ZG 2018 z 25.10.2018 ws wyróżnień
 47. Uchwała nr 47 VII ZG 2018 z 25.10.2018 ws zwrotu kosztów
 48. Uchwała nr 48 VII ZG 2018 z 25.10.2018 ws nagrody
 49. Uchwała nr 49 VII ZG 2018 z 25.10.2018 ws wystąpienia do Dyrektora ZER MSWiA

UCHWAŁY KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW

 1. Uchwała nr 1 VIII KZD SEiRP z 26.10.2018 o udzieleniu absolutorium
 2. Uchwała nr 2 VIII KZD SEiRP z 26.10.2018 o trybie głosowania na prezesa
 3. Uchwała nr 3 VIII KZD SEiRP z 26.10.2018 o liczebności Prezydium
 4. Uchwała nr 4 VIII KZD SEiRP z 26.10.2018 o liczebności GKR
 5. Uchwała nr 5 VIII KZD SEiRP z 26.10.2018 o nadaniu tytułów honorowych
 6. Uchwała nr 6 VIII KZD SEiRP z 26.10.2018 o nadaniu godności członka honorowego
 7. Uchwała nr 7 VIII KZD SEiRP z 26.10.2018 ws nadania tyt. hon. w ZW Gdańsk
 8. Uchwała nr 8 VIII KZD SEiRP z 26.10.2018 ws nadania tyt. hon. ZW Bydgoszcz
 9. Uchwała nr 9 VIII KZD SEiRP z 27.10.2018 ws nadania tytułów honorowych ZW Łódź
 10. Uchwała nr 10 VIII KZD SEiRP z 27.10.2018 ws nadania tytułu honorowego
 11. Uchwała nr 11 VIII KZD SEiRP z 27.10.2018 ws przyjęcia regulaminu GKR
 12. Uchwała nr 12 VIII KZD SEiRP z 27.10.2018 ws nadania tytułu honorowego

Uchwały Zarządu Głównego 2019

 1. Uchwała nr 1-VII-ZG-2019 z 9 04 2019 w/s odznaki Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP
 2. Uchwała nr 2-VII-ZG-2019 z 9 04 2019 w/s odznaki Za zasługi dla SEiRP
 3. Uchwała nr 3-VII-ZG-2019 z 9 04 2019 w/s dyplomów uznania
 4. Uchwała nr 4-VII-ZG-2019 z 9 04 2019 w/s tytułów honorowych
 5. Uchwała nr 5-VII-ZG-2019 z 9 04 2019 w/s tytułu honorowego
 6. Uchwała nr 6-VII-ZG-2019 z 9 04 2019 w/s tytułu honorowego
 7. Uchwała nr 7-VII-ZG-2019 z 9 04 2019 w/s tytułu honorowego
 8. Uchwała nr 8-VII-ZG-2019 z 9 04 2019 w/s tytułu honorowego
 9. Uchwała nr 9-VII-ZG-2019 z 9 04 2019 w/s tytułu honorowego
 10. Uchwała nr 10-VII-ZG-2019 z 9 04 2019 w/s tytułów honorowych
 11. Uchwała nr 11-VII-ZG-2019 z 9 04 2019 w/s pomocy ze śr OPP i przyznania dotacji
 12. Uchwała nr 12-VII-ZG-2019 z 9 04 2019 w/s sprawozdania fin. i budżetu
 13. Uchwała nr 13-VII-ZG-2019 z 9 04 2019 w/s wzoru sprawozdania finans.
 14. Uchwała nr 14-VII-ZG-2019 z 9 04 2019 w/s podziału śr. z ubezp. PZU SEiRP-2019
 15. Uchwała nr 15-VII-ZG-2019 z 9 04 2019 w/s wyboru operatora telefonicznego
 16. Uchwała nr 16-VII-ZG-2019 z 9 04 2019 w/s RODO
 17. Uchwała nr 17-VII-ZG-2019 z 9 04 2019 w/s przyznania nagród
 18. Uchwała nr 18-VII-ZG-2019 z 9 04 2019 w/s delegowania w skład Zarządu FSSM
 19. Uchwała nr 19-VIII-ZG-2019 z 25.06.2019 w/s nadania wyróżnień
 20. Uchwała nr 20-VIII-ZG-2019 z 25.06.2019 w/s nadania wyróżnień
 21. Uchwała nr 21-VIII-ZG-2019 z 25.06.2019 w/s nadania wyróżnień
 22. Uchwała nr 22-VIII-ZG-2019 z 25.06.2019 w/s nadania tytułu honorowego
 23. Uchwała nr 23-VIII-ZG-2019 z 25.06.2019 w/s nadania tytułu honorowego
 24. Uchwała nr 24-VIII-ZG-2019 z 25.06.2019 w/s zwołania Nadzw. Kraj. Zjazdu Del.
 25. Uchwała nr 25-VIII-ZG-2019 z 25.06.2019 w/s porz. obrad Nadzw. Kraj. Zjazdu Del.
 26. Uchwała nr 26-VIII-ZG-2019 z 25.06.2019 w/s zatwierdzenia decyzji Prezydium
 27. Uchwała nr 27-VIII-ZG-2019 z 25.06.2019 w/s zesp. ren. progr. ubezp. SEiRP-2019
 28. Uchwała nr 28-VIII-ZG-2019 z 25.06.2019 w/s złożenia zawiadomienia o przest.
 29. Uchwała nr 29-VIII-ZG-2019 z 25.06.2019 w/s przyznania nagród
 30. Uchwała nr 30-VIII-ZG 2019 z 19.09.2019 w/s nadania wyróżnień
 31. Uchwała nr 31-VIII-ZG 2019 z 19.09.2019 w/s nadania wyróżnień
 32. Uchwała nr 32-VIII-ZG 2019 z 19.09.2019 w/s nadania wyróżnień
 33. Uchwała nr 33-VIII-ZG 2019 z 19.09.2019 w/s zatw. decyzji Prezydium ZG SEiRP

Nowe dokumenty przyjęte przez ZG SEiRP 25 06 2019 roku: - Deklaracja Członkowska - (wzór formularza przyjęty przez ZG SEiRP 25.06.2019 - plik PDF)- OPP - Wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych w formatach: PDF - statyczny, oraz Word - interaktywny: https://www.seirp.pl/wzor-wniosku-o-przyznanie-pomocy-finansowej

UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW 2019

 1. Uchwała nr 1-VIII-NKZD-2019 z 20.09.2019 w/s przyjęcia porządku obrad NKZD
 2. Uchwała nr 2-VIII-NKZD-2019 z 20.09.2019 w/s przyjęcia regulaminu obrad NKZD
 3. Uchwała nr 3-VIII-NKZD-2019 z 20.09.2019 w/s wyboru Prezesa ZG SEiRP
 4. Uchwała nr 4-VIII-NKZD-2019 z 20.09.2019 w/s wyboru Głównej Komisji Rew. SEiRP
 5. Uchwała nr 5-VIII-NKZD-2019 z 20.09.2019 w/s wyboru Prezydium ZG SEiRP
 6. Uchwała nr 6-VIII-NKZD-2019 z 20.09.2019 w/s ustalenia składu ZG SEiRP
 7. Uchwała nr 7-VIII-NKZD-2019 z 20.09.2019 w/s zmiany Statutu SEiRP
 8. Uchwała nr 8-VIII-NKZD-2019 z 20.09.2019 w/s przyjęcia tekstu jedn. Statutu SEiRP
 9. Uchwała nr 9-VIII-NKZD-2019 z 20.09.2019 w/s wpisu do Księgi Zasłużonych
 10. Uchwała nr 10-VIII-NKZD-2019 z 20.09.2019 w/s tytułu członka honorowego SEiRP

       Statut SEiRP – tekst jednolity po zmianie z 20.09.2019 (tekst dostępny)

 

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty