• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

Kolejne korzystne wyroki Sądów Okręgowych

Nadzieja umiera ostatnia – kolejne korzystne wyroki sądów okręgowych

Już prawie trzy lata zadajemy sobie pytanie, czy sądy okażą się niezawisłe, czy sądy będą ostoją demokratycznego państwa prawa? Te pytania zadaje sobie zwłaszcza kilkadziesiąt tysięcy naszych koleżanek i kolegów zepchniętych niegodziwym prawem” na poziom poniżej zdolności do samodzielnej egzystencji. Dlatego pragniemy wyrazić radość, że z tego morza bezprawia zaczynają się pojawiać co raz liczniejsze wiadomości o tym, że są jeszcze niezawiśli sędziowie. Najwyższe słowa uznania dla obywatelskiej postawy Sędziów z kilku sądów okręgowych. Z Częstochowy, Katowic, Rzeszowa, Białegostoku, Kielc, Krakowa, Poznania i innych.

Zapadło już ponad dwadzieścia korzystnych wyroków. Będziemy te wyroki sukcesywnie publikować. Zaczynamy od dwóch wyroków z Katowic i Częstochowy. Kolejne w miarę ich napływu. Z wiarą w niezawisłe sądownictwo i ku pokrzepieniu serc.

1. Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 31 maja 2019 roku – sygn. akt. IV U 241/19, link: https://orzeczenia.czestochowa.so.gov.pl/content/$N/151510000002021_IV_U_000241_2019_Uz_2019-05-31_003

2. Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z 8 sierpnia 2019 roku – sygn. akt IV U 313/19, link: https://orzeczenia.czestochowa.so.gov.pl/content/dezubekizacja/151510000002021_IV_U_000313_2019_Uz_2019-08-08_003

3. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach Wydział XI Ubezpieczeń Społecznych z 8 października 2019 roku – sygn. akt XI U 1039/19, link: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/sad-obnizka-emerytury-policjanta-na-podstawie-tzw-ustawy-dezubekizacyjnej-z-2016-r-bezprawna

4. Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie – sygn. akt IV U 1319/19 z 8.10.2019, link: https://www.seirp.pl/so-w-katowicach-rzeszowie-przywrocily-swiadczenia

5. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach – sygn. akt XI U 998/19 z 8.10.2019, link: https://www.seirp.pl/so-w-katowicach-rzeszowie-przywrocily-swiadczenia

6. Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku – sygn. akt V U 267/19 z 14.10.2019, tekst: dokument PDF

7. Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z 31 maja 2019. sygn. akt IV U 202/19 - https://www.saos.org.pl/judgments/394896

8. Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z 30 lipca 2019. sygn. akt IV U 357/19  https://www.saos.org.pl/judgments/394428

9. Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z 30 lipca 2019. sygn. akt IV U 610/19 - https://www.saos.org.pl/judgments/394897

9a. Apelacja ZER z 5.09.2019 od wyroku SO w Częstochowie. sygn.akt IV U 610/19 tekst dokument PDF

10. Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z 30 lipca 2019. sygn. akt IV U 699/19 https://www.saos.org.pl/judgments/395162

11. Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z 20 września 2019. sygn. akt IV U 826/19 - https://www.saos.org.pl/judgments/393770

12. Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z 19.09.2019, sygn. akt IV U 390 - https://orzeczenia.rzeszow.so.gov.pl/content/$N/154010000002021_IV_U_000390_2019_Uz_2019-09-19_001 (tekst: dokument Word)

13. Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z 22.10.2019, sygn. akt IV U 1559 https://orzeczenia.rzeszow.so.gov.pl/content/$N/154010000002021_IV_U_001559_2019_Uz_2019-10-22_001 (tekst: dokument Word) 

14. Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z 19.12.2019, III U 872/19 - (tekst PDF)

15. Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z 29.10.2019, III U 789/19​ - (tekst PDF)

16. Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z 29.10.2019, III U 819/19 - (tekst Word)

17. Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z 27.11.2019, V U 2356/19 - (tekst PDF) 

18. Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z 5.11.2019, IV U 1588/19 - (tekst Word)

19. Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z 14.01.2020, IV U 1222/19 - (tekst Word)

 

Aktualne informacje o wyrokach oraz dotyczące innych zdarzeń wokół ustawy represyjnej znajdują się na stronie www.seirp.pl  w Dziale: "Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną"

 

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty