• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Mapa


Mapa

Kontakt

Fundacja Wsparcia Policjantów przy NSZZ Policjantów KSP rekomenduje nową formę udzielania świadczeń zdrowotnych

Strona Głowna


Witamy


Strefa chronionaRejestr Uchwał Zarządu Głównego od 2020Rejestr Uchwał ZG, Zjazdu Delegatów 2019Rejestr Uchwał ZG, Zjazdów Delegatów 2014 - 2018


Życzenia Świąteczne i Noworoczne 2021


Życzenia Świąteczne i Noworoczne 2023

Aktualności

Informacje prawne


Statut SEiRP. Tekst jednolity po zmianach z 20.09.2019


Ustawa obowiązująca o zaopatrzeniu emerytalnym


Archiwum
 

Podstawowe przepisy prawne dotyczące emerytów i rencistów policyjnych
 

Obniżona emerytura za okres urlopu wychowawczego
 

Renty rodzinne. Wzory wniosków
 

Wznowienie postępowania w sprawie o ustalenie świadczenia emerytalnego
 

Uchwała SN z dnia 15.10.2015 czy służba w łączności była służbą w organach bezpieczeństwa
 

Pozytywny wyrok Sądu Apelacyjnego
 

Odsetki od Dyrektora ZER MSW
 

Skarga kasacyjna
 

Skarga na przewlekłość postępowania
 

"Mapa drogowa". Wzory pism procesowych"

USTAWA REPRESYJNA


Ustawa z dnia 16.12.2016


Odwołania od decyzji ZER MSWiA. Apelacje ZER MSWiA – odpowiedź powoda na apelację – wzory


Procedury i porady (FSSM RP)


Kancelarie prawne rekomendowane do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistówKancelarie prawne rekomendowane przez FSSM RP do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistówKancelarie prawne rekomendowane przez ZG SEiRP do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistów

 

Kancelaria Radcy Prawnego Dawid Sokołowski, Warszawa


Kancelarie prawne oferujące gotowość do prowadzenia indywidualnych spraw pokrzywdzonych emerytów i rencistówKancelaria Adwokacka Anna Świątkiewicz, Kancelaria Radcy Prawnego Barbary Świątkiewicz, Warszawa


Opinie prawne zamówione przez FSSM RP


Czynności przygotowawcze przed wystąpieniem z odwołaniem


Sprawy w Trybunale Konstytucyjnym. Pytanie prawne SO w Warszawie dot. renty rodzinnej


Uzupełnienie do pytania prawnego SO w Warszawie z 27.05.2019 do TK


Apel FSSM RP


Sąd Najwyższy. Rozprawa ws kryterium - służby na rzecz totalitarnego państwa. 16.09.2020
 

16.09.2020. Uchwała Sądu Najwyższego ws kryterium - służby na rzecz totalitarnego państwa
 

Rzeczpospolita. Sędzia pyta kiedy Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie ws. dezubekizacji

Komunikaty ZOS w Warszawie


Elektroniczny Rejestr UchwałRejestr Uchwał Zarządu Głównego (2020 -Rejestr Uchwał Zarządu Głównego (2014 - 2019), uchwał Zjazdu Delegatów 2017 - 2019


Komisja OPPUchwała ZG w/s Komisji d/s OPPRegulamin Działania KomisjiWzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej, przyjęty 25.06.2019


Deklaracja członkowska - formularz


Wzór wniosku o nadanie odznaki, wyróżnienia


Fundusz socjalny emerytów i rencistów Policji


Ważne strony www

Kultura


Premiera książki Grażyny Biskupskiej „Skorpion z wydziału terroru”


"Oni w społeczności" - Kazimierz Otłowski

KontaktInformacje prawne

Komunikaty ZOS w Warszawie

Opinie i polemiki

Kultura

Kontakt

Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. sierpień 2023


Biuletyn Informacyjny. Wydania archiwalne

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 165

IX Krajowe Zebranie Delegatów

IX Stołeczne Zebranie Delegatów SEiRP w Warszawie

Pomoc Ukrainie

Senat RP, 20.12.2021. Konferencja dot. naruszalności praw nabytych. Emerytury i renty jako instrument politycznej zemsty

Zawieszenia członkostwa w FSSM RP

6.03.2023. Posiedzenie Zarządu Oddziału Stołecznego SEiRP w Warszawie

11.05.2022. Koło nr 35

Statut SEiRP. Tekst jednolity po zmianach z 20.09.2019

Raport FSSM RP

Renta wdowia. Projekt ustawy

Komunikat Prezydium ZOS SEiRP w Warszawie

Deklaracja wstąpienia do partii politycznej PIAST-JMENiŚ

Trybunał Konstytucyjny ponownie zbada konstytucyjność ustawy represyjnej

Publiczne ogłoszenie orzeczenia TK - nie nastąpi

List Jubileuszowy Prezesa Zarządu Głównego

Kolejne korzystne wyroki Sądów Okręgowych

Świadczenie uzupełniające dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji

RPO dołącza do walki o ekwiwalent

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop po wyroku TK

Medialny Punkt Kontaktowy pokrzywdzonych byłych funkcjonariuszy

Ponowny apel o zgłaszanie terminów rozpraw

Komunikat Prezesa Zarządu Głównego w sprawie opłat abonamentowych RTV

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty