• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

Archiwum


Podstawowe przepisy prawne dotyczące emerytów i rencistów policyjnych


Obniżona emerytura za okres urlopu wychowawczego


Renty rodzinne. Wzory wniosków

Informacja dot.  osób pobierających renty rodzinne po byłych funkcjonariuszach policji, którym na mocy ustawy z 23 stycznia 2009 roku dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie bezpodstawnie obniżył świadczenie

opracowanie: Wacław Benecki


Wznowienie postępowania w sprawie o ustalenie świadczenia emerytalnego

W przypadku osób, które nie składały odwołania od decyzji o obniżeniu emerytury policyjnej możliwe jest złożenie wniosku na podstawie art. 33 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 


Uchwała SN z dnia 15.10.2015 czy służba w łączności była służbą w organach bezpieczeństwa


Pozytywny wyrok Sądu Apelacyjnego

Wyrok z dnia 27.08.2013 Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w sprawie zaliczenia studiów w ASW wg wskaźnika 2,6 % (tekst wyroku).

(Cały wyrok stanowi zbiór przepisów i wykładni mogących się przydać nie tylko w odwołaniach co do studiów w ASW)


Odsetki od Dyrektora ZER MSW

Należne odsetki od zaległych świadczeń emerytalnych

opracowanie: Damian Sucholewski


Skarga kasacyjna

Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem prawnym po wyczerpaniu drogi odwoławczej w postępowaniu  sądowym - wzór skargi opracowanie dr Heleny Giemza  + wyjaśnienie


Skarga na przewlekłość postępowania


"Mapa drogowa". Wzory pism procesowych"

Komisja Prawna ZG SEIRP uporządkowała dotychczas zebrane dokumenty i opracowała przewodnik zawierający nowe wzory pism procesowych przydatne w procesie dochodzenia  praw nabytych

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty