• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

Procedury i porady (FSSM RP)

Procedury i Porady

13 kwietnia 2017

INFORMATOR O SPOSOBIE NALICZANIA EMERYTUR I RENT

Przygotowany na zlecenie FSSM RP przez  Kancelarię Radcy Prawnego Katarzyna Przyborowska Informator dla członków FSSM RP o sposobie naliczenia emerytury i rent w ZER MSWiA w  odniesieniu do systemu powszechnego FUS.
Zlecenie opłacono ze środków zgromadzonych na koncie "Darowizny"

 

13 kwietnia 2017

INFORMATOR DOT. POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZASTOSOWANIA art. 8a

Przygotowany na zlecenie FSSM RP przez  Kancelarię Radcy Prawnego Aleksandra Karnicka Informator dla członków FSSM w zakresie skorzystania z procedury przewidzianej w art 8a ustawy z 16 grudnia 2016 r.
Zlecenie opłacono ze środków zgromadzonych na koncie "Darowizny"

 

10 kwietnia 2017

INFORMACJA O INDYWIDUALNYCH SKARGACH DO ORGANÓW MIĘDZYNARODOWYCH

KOMUNIKAT FSSM RP
W związku z wieloma nieporozumieniami, niepełnymi informacjami, bądź wręcz informacjami nieprawdziwymi, dotyczącymi możliwości skarżenia się osób objętych ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…),  na poziomie międzynarodowym, poniżej zamieszczamy informację na ten temat.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

10 kwietnia 2017

KIEDY IDZIEMY DO SĄDU?

KOMUNIKAT FSSM RP
Prezentujemy Komunikat dot. krajowej sądowej drogi odwoławczej od decycji ZER MSWiA, obniżających świadczenia emerytalno-rentowe na mocy represyjnej ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Komunkat został opracowany w Zespole Prawnym FSSM RP i był wprawdzie wcześniej publikowany w różnych wersjach na wielu stronach internetowych, m.in na stronie SEiRP, ale to jest jego wersja najnowsza.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty