• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

Trybunał Konstytucyjny ponownie zbada konstytucyjność ustawy represyjnej

Trybunał Konstytucyjny który już od trzech lat bada przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. zajmie się badaniem konstytucyjności tej ustawy od nowa. Dzieje się tak mimo kilkukrotnego przekładania terminów rozpatrzenia, czterech posiedzeń pełnego składu TK, odwoływania terminu ogłoszenia i stwierdzenia na ostatnim posiedzeniu, że „Trybunał Konstytucyjny uznaje sprawę za dostatecznie wyjaśnioną do wydania orzeczenia”.

Więcej informacji w opracowaniu na stronie ZG SEiRP: https://www.seirp.pl/trybunal-konstytucyjny-bedzie-od-nowa-badal-ustawe-represyjna 

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty