• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

Renta wdowia. Projekt ustawy

19 stycznia 2023 roku Marszałek Sejmu wydała Postanowienie „o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Renta wdowia" na rzecz ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej".

Postanowienie to pozwala rozpocząć akcję zbierania popisów poparcia dla projektu ustawy. Konieczne podpisy winny być zebrane do 15 marca 2023 r. Więcej informacji na stronie www.seirp.pl.

Link do strony: https://www.seirp.pl/renta-wdowia_-komitet-inicjatywy-ustawodawczej-_-apel-prezesa-zg-seirp

Do pobrania wzór listy poparcia projektu ustawy "Renta wdowia".(pobierz dokument). Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). (pobierz dokument).

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty