• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

Medialny Punkt Kontaktowy pokrzywdzonych byłych funkcjonariuszy

Z dniem 24 września 2018 roku ZG SEiRP uruchomił nowy adres e-mailowy: wykluczeni@seirp.pl który będzie punktem kontaktowym dla wszystkich byłych funkcjonariuszy pokrzywdzonych w wyniku bezprawnego poddania weryfikacji, a następnie włączonych do katalogu funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa i katalogu funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa przez działających w porozumieniu przedstawicieli IPN, MSWiA i ZER. Zachęcamy do zapoznania się z Infoteką nr 17 w której prezentujemy dokumenty i opisujemy fakty i okoliczności związane z samowolnym i bezprawnym działaniem podwładnych Ministra Krzysztofa Kozłowskiego oraz sposób wykorzystania spreparowanych przez nich dokumentów przez IPN, MSWiA i ZER MSWiA.

Biuro Zarządu Głównego SEiRP

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty