• Adres: ul. Domaniewska 36/38
 • 02-672 Warszawa
 • Tel.: 0 22 601 56 65

Rejestr Uchwał ZG, Zjazdu Delegatów 2019

Uchwały Zarządu Głównego 2019

 1. Uchwała nr 1-VII-ZG-2019 z 9 04 2019 w/s odznaki Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP
 2. Uchwała nr 2-VII-ZG-2019 z 9 04 2019 w/s odznaki Za zasługi dla SEiRP
 3. Uchwała nr 3-VII-ZG-2019 z 9 04 2019 w/s dyplomów uznania
 4. Uchwała nr 4-VII-ZG-2019 z 9 04 2019 w/s tytułów honorowych
 5. Uchwała nr 5-VII-ZG-2019 z 9 04 2019 w/s tytułu honorowego
 6. Uchwała nr 6-VII-ZG-2019 z 9 04 2019 w/s tytułu honorowego
 7. Uchwała nr 7-VII-ZG-2019 z 9 04 2019 w/s tytułu honorowego
 8. Uchwała nr 8-VII-ZG-2019 z 9 04 2019 w/s tytułu honorowego
 9. Uchwała nr 9-VII-ZG-2019 z 9 04 2019 w/s tytułu honorowego
 10. Uchwała nr 10-VII-ZG-2019 z 9 04 2019 w/s tytułów honorowych
 11. Uchwała nr 11-VII-ZG-2019 z 9 04 2019 w/s pomocy ze śr OPP i przyznania dotacji
 12. Uchwała nr 12-VII-ZG-2019 z 9 04 2019 w/s sprawozdania fin. i budżetu
 13. Uchwała nr 13-VII-ZG-2019 z 9 04 2019 w/s wzoru sprawozdania finans.
 14. Uchwała nr 14-VII-ZG-2019 z 9 04 2019 w/s podziału śr. z ubezp. PZU SEiRP-2019
 15. Uchwała nr 15-VII-ZG-2019 z 9 04 2019 w/s wyboru operatora telefonicznego
 16. Uchwała nr 16-VII-ZG-2019 z 9 04 2019 w/s RODO
 17. Uchwała nr 17-VII-ZG-2019 z 9 04 2019 w/s przyznania nagród
 18. Uchwała nr 18-VII-ZG-2019 z 9 04 2019 w/s delegowania w skład Zarządu FSSM
 19. Uchwała nr 19-VIII-ZG-2019 z 25.06.2019 w/s nadania wyróżnień
 20. Uchwała nr 20-VIII-ZG-2019 z 25.06.2019 w/s nadania wyróżnień
 21. Uchwała nr 21-VIII-ZG-2019 z 25.06.2019 w/s nadania wyróżnień
 22. Uchwała nr 22-VIII-ZG-2019 z 25.06.2019 w/s nadania tytułu honorowego
 23. Uchwała nr 23-VIII-ZG-2019 z 25.06.2019 w/s nadania tytułu honorowego
 24. Uchwała nr 24-VIII-ZG-2019 z 25.06.2019 w/s zwołania Nadzw. Kraj. Zjazdu Del.
 25. Uchwała nr 25-VIII-ZG-2019 z 25.06.2019 w/s porz. obrad Nadzw. Kraj. Zjazdu Del.
 26. Uchwała nr 26-VIII-ZG-2019 z 25.06.2019 w/s zatwierdzenia decyzji Prezydium
 27. Uchwała nr 27-VIII-ZG-2019 z 25.06.2019 w/s zesp. do reneg. progr. SEiRP-2019
 28. Uchwała nr 28-VIII-ZG-2019 z 25.06.2019 w/s złożenia zaw. o przestępstwie
 29. Uchwała nr 29-VIII-ZG-2019 z 25.06.2019 w/s przyznania nagród
 30. Uchwała nr 30-VIII-ZG 2019 z 19.09.2019 w/s nadania wyróżnień
 31. Uchwała nr 31-VIII-ZG 2019 z 19.09.2019 w/s nadania wyróżnień
 32. Uchwała nr 32-VIII-ZG 2019 z 19.09.2019 w/s nadania wyróżnień
 33. Uchwała nr 33-VIII-ZG 2019 z 19.09.2019 w/s zatw. decyzji Prezydium ZG SEiR

 

UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW 2019

 1. Uchwała nr 1-VIII-NKZD-2019 z 20.09.2019 w/s przyjęcia porządku obrad NKZD
 2. Uchwała nr 2-VIII-NKZD-2019 z 20.09.2019 w/s przyjęcia regulaminu obrad NKZD
 3. Uchwała nr 3-VIII-NKZD-2019 z 20.09.2019 w/s wyboru Prezesa ZG SEiRP
 4. Uchwała nr 4-VIII-NKZD-2019 z 20.09.2019 w/s wyboru Głównej Komisji Rew. SEiRP
 5. Uchwała nr 5-VIII-NKZD-2019 z 20.09.2019 w/s wyboru Prezydium ZG SEiRP
 6. Uchwała nr 6-VIII-NKZD-2019 z 20.09.2019 w/s ustalenia składu ZG SEiRP
 7. Uchwała nr 7-VIII-NKZD-2019 z 20.09.2019 w/s zmiany Statutu SEiRP
 8. Uchwała nr 8-VIII-NKZD-2019 z 20.09.2019 w/s tekstu jednolitego Statutu SEiRP
 9. Uchwała nr 9-VIII-NKZD-2019 z 20.09.2019 w/s wpisu do Księgi Zasłużonych
 10. Uchwała nr 10-VIII-NKZD-2019 z 20.09.2019 w/s tytułu członka honorowego SEiRP

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty