• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

Ustawa obowiązująca o zaopatrzeniu emerytalnym

Ustawa emerytalna z dnia 18.02.1994r. Dz. U. 1994 Nr 53, poz. 214. Stan prawny na dzień 10.10.2019r. (opracowano na podst. Dz.U. z 2019r. poz. 288, 730, 1635) Link do jednolitego tekstu: https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940530214/U/D19940214Lj.pdf 

 

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty