• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

11.05.2022. Koło nr 35

W dniu 11 maja 2022 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła nr 35 ZOS SEiRP w Warszawie.

W pierwszej kolejności załatwiono konieczne rozstrzygnięcia organizacyjne i porządkowe. Następnie, w trakcie zebrania przyjęto regulaminy Zebrania Koła oraz Działania Zarządu Koła nr 35.

Kol. Jerzy Skrycki, w imieniu ustępującego Zarządu, przedstawił sprawozdanie z działań podjętych w okresie trwania mijającej kadencji. Zebrani jednogłośnie zaakceptowali sprawozdanie i udzielili Zarządowi absolutorium.

Wybrano nowy Zarząd Koła. Prezesem Zarządu został Jerzy Skrycki, wiceprezesem Jolanta Domańska-Paluszak, sekretarzem Lech Prześlakiewicz, skarbnikiem Antoni Kiełczewski.

Delegatami na Stołeczne Zebranie Delegatów zostali wybrani: J. Domańska-Paluszak i J. Skrycki.

J.S.

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty