• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

Sąd Najwyższy. Rozprawa ws kryterium - służby na rzecz totalitarnego państwa. 16.09.2020

Sąd Najwyższy. Rozprawa dot. kryterium - służby na rzecz totalitarnego państwa. Nowy termin rozprawy – 16 09 2020 r.

http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/e-Sprawa.aspx?ItemSID=1431-bf64e294-b9ca-4518-b9cd-2b8c7295f4de&ListName=esprawa2020&Search=III%20UZP%2011%2F19&fbclid=IwAR2PYaDtbAYo4TDdswqCLaPKOQArGyS-351VFWkczUNntMCeOkCqA4BXX64

Status sprawy - skierowana na rozprawę na 16 września 2020 r. (wartość nadano w dniu 13 lipca 2020 r.)

 

Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów postanowił przekazać zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego.

Jak informowaliśmy w dniu 19 lutego 2020 r. godz. 12.00 przed Sądem Najwyższym /Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Wydział III/ odbyła się rozprawa sygn. akt III UZP 11/19 w sprawie Aleksy T. p - ko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno -Rentowego MSWiA w W. o wysokość świadczenia, a w szczególności ws. pytań SA w Białymstoku dot. kryterium służby na rzecz państwa totalitarnego. Sąd Najwyższy na rozprawie w składzie: Przewodniczący – SSN Zbigniew Myszka, Sędziowie: SSN Zbigniew Korzeniowski, SSN Krzysztof Rączka, postanowił przekazać zagadnienie prawne do rozpoznania poszerzonemu składowi Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Zdanie odrębne zgłosił Sędzia SN Krzysztof Rączka. Link do Komunikatu Sądu Najwyższego:

https://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=351-b6b3e804-2752-4c7d-bcb4-7586782a1315&ListName=Komunikaty_o_sprawach,

https://www.sn.pl/sprawy/SesjaPdfLib/wokanda_ESZN-BKCD7N.pdf WOKANDA spraw wyznaczonych w Sądzie Najwyższym Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Wydział III na dzień 19 lutego 2020 r.. Przewodniczący –SSN Zbigniew Myszka, Sędziowie: SSN Zbigniew Korzeniowski, SSN Krzysztof Rączka

3.III UZP 11/19 Aleksy T. p-ko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno -Rentowego MSWiA w W. o wysokość świadczenia SSN Zbigniew Myszka 12:00 rozprawa. Sąd Najwyższy – Rozprawa 19 lutego 2020 roku, sala G godz. 12.00

https://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia_prawne.aspx?Izba=Pracy

III UZP 11/19  Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Skład 3 sędziów. Data wpływu: 19 grudnia 2019 r.

1) Czy kryterium "pełnienia służby na rzecz totalitarnego państwa" określone w art. 13 b ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 288 z późn. zm.) wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2270) zostaje spełnione w przypadku formalnej przynależności do służb w wymienionych w tym przepisie cywilnych i wojskowych instytucji i formacji w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., potwierdzonej stosowną informacją Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wydaną w trybie art. 13 a ust. 1 ustawy, czy też kryterium to powinno być oceniane na podstawie indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka służących reżimowi komunistycznemu?

2) w przypadku uznania, że kryterium formalnej przynależności do służb w wymienionych w tym przepisie cywilnych i wojskowych instytucji i formacji od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. jest wystarczające do przyjęcia spełnienia przesłanki z art. 13 b. ust. 1 ustawy, to czy skutkuje ponownym obniżeniem świadczenia emerytalnego wobec funkcjonariusza organów bezpieczeństwa publicznego państwa, któremu w 2009 roku obniżono świadczenie emerytalne na podstawie art. 15 b w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 z późn. zm.)?

Uwaga! Serdecznie prosimy wszystkich zainteresowanych o liczny udział w rozprawie

Informacje o dojeździe. Adres: Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa, mapa dojazdu: https://www.sn.pl/informacjepraktyczne/SitePages/Adres_i_mapa_dojazdu.aspx


16.09.2020. Uchwała Sądu Najwyższego ws kryterium - służby na rzecz totalitarnego państwa

16.09.2020. Uchwała Sądu Najwyższego ws kryterium "służby na rzecz totalitarnego państwa"

  • tekst uchwały
  • komunikat SN
  • zapis stenograficzny ustnego uzasadnienia uchwały
  • Uchwała III UZP 1/20  wraz z uzasadnieniem - pełny tekst

Rzeczpospolita. Sędzia pyta kiedy Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie ws. dezubekizacji

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty